ПЕЛТИНА ООД

НАШИТЕ ПРОДУКТИ

Пелтина ООД

КОНТАКТ

ПЕЛТИНА ООД - ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

ул. "Веслец" № 49,  вх. 3, ап. 36
гр. София 1202
България
tel./fax: + 359 2  983 29 22
e-mail: office@peltina.com

ФАБРИКА ПЕЛТИНА

ул. "Г. Димитров" № 1
гр. Искър 5868
България

2 + 2 =