ПЕЛТИНА ООД

ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА

Консервна фабрика „Пелтина“ 

Консервната фабрика на „Пелтина“ ООД разполага с всички необходими линии и оборудване, характерни за хранително-вкусовата промишленост, които дават възможност за производство на широка гама от зеленчукови и готови за консумация консервирани храни.

През годините нашите производствени линии бяха изцяло обновени и беше добавено ново оборудване за производството на специфични готови за консумация ястия като: айвар, пинджур (рагуца), гювеч и много други.

В консервната фабрика работи високообразован и квалифициран персонал от инженери, технолози и специалисти, които имат необходимите умения, за да изпълняват производствените дейности в съответствие с изискванията на Европейския Съюз.

Бонум

Дъщерната компания на Пелтина – Бонум, cе намира в Република Северна Македония. Основната дейност на компанията включва производството и преработката на гъби, както и преработката на зеленчуци за масово потребление.

Пелтина ООД

КОНТАКТ

ПЕЛТИНА ООД - ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

ул. "Веслец" № 49,  вх. 3, ап. 36
гр. София 1202
България
tel./fax: + 359 2  983 29 22
e-mail: office@peltina.com

ФАБРИКА ПЕЛТИНА

ул. "Г. Димитров" № 1
гр. Искър 5868
България

2 + 3 =