ПЕЛТИНА ООД

КОНТАКТ

ПЕЛТИНА ООД – ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

ул. „Веслец“ № 49,  вх. 3, ап. 36
гр. София 1202
България
тел./факс: + 359 2  983 29 22
e-mail: office@peltina.com

ФАБРИКА ПЕЛТИНА

ул. „Г. Димитров“ № 1
гр. Искър 5868
България

10 + 5 =