ПЕЛТИНА - За фирмата
Начало
За фирмата
БИО продукти
Зеленчукови консерви
Готови ястия
Компоти
Сертификати
Проекти
Износ
Кариери
Обучение
Контакти
Click heare
 
 
      
      КОНСЕРВНА ФАБРИКА "ПЕЛТИНА" ЕООД

НОМЕР НА ДОГОВОР: BG05M9OP001-1.021-0112/16.02.2018 г. | ПРОЦЕДУРА: Обучения за заети лица – Компонент 2 | ПРОЕКТ: Подобряване на квалификацията на служителите в „Пелтина“ ЕООД | ОСНОВНА ЦЕЛ: Повишаване на адаптивността на работната сила на "Пелтина" ЕООД, както и нейната конкурентоспособност в контекста на стратегическите цели на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 | ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 60 060,00 лв. | ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД | НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 16.02.2018 г. | КРАЕН СРОК: до 30.06.2019 г.

 


Консервна фабрика “Пелтина” ЕООД се намира в гр. Искър, Плевенска област, на 30 км северозападно от гр. Плевен в регион с интензивно производство на плодове и зеленчуци. Фабриката е частно предприятие от 1998 г и е наследник на “плевенска консерва” ЕООД. Сградата и производствените фондове са обновени и модернизирани. В периода от 1998 г до 2002 приоритет има вътрешният пазар. Обществените поръчки гарантират 70% от целия производствен обем. От 2002 г до 2006 г предимство получава външният пазар и в настоящия момент той заема над 85% от цялата произвеждана стокова номенклатура. По този начин се осъществява стратегията на фирменото ръководство за увеличаване на износа и разработването на нови външни пазари за сметка на вътрешното потребление.

ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА

Консервна фабрика “Пелтина” ЕООД има всички необходими линии и съоръжения, типични за предприятие от хранително вкусовата промишленост, които позволяват производството на най-разнообразни плодови, зеленчукови, местно-зеленчукови консерви и готови ястия, включително по рецепти на клиента.

Производствените линии са напълно обновени, и са допълнени с нови компоненти, които произвеждат специфични приоритетни артикули за износ като: айвар, рагуца, гювеч-готово ястие.

Фабриката разполага с високо квалифициран персонал от инженери, технолози и специалисти, които са в състояние да осъществяват производствена дейност, отговаряща на изискванията на ЕС.

ПРОДУКТОВА СТРУКТУРА

Продуктовата структура включва предимно зеленчукови консерви и готови ястия, предназначени за пазара на Германия, Хърватия, Босна и Херцеговина, а така също и традиционните консерви за вътрешния пазар, които са опаковани в стъклени буркани и метални кутии с различен обем. Използва се изключително чиста натурална суровина, която отговаря на всички екостандарти.

Консервна фабрика “Пелтина” ЕООД произвежда следните консерви:

АЙВАР
РАГУЦА
ГЮВЕЧ – ГОТОВО ЯСТИЕ
САРМИ
ГРАХ С ЧЕСЪН
ЗЕЛЕН ФАСУЛ
ПАПРИКАШ
ПИНДЖУР
ГРАХ
ПАРТИ ШИШЧЕТА
ПИКАНТНА САЛАТА КОРНИШОНИ С ЧЕСЪН
САЛАТАФИФЕРОНИ
ЧОРБАДЖИЙСКИ ЧУШКИ
ЧУШКИ ПЪЛНЕНИ СЪС ЗЕЛЕ
КОРНИШОНИ

   
Начало    За фирмата    Зеленчукови консерви    Готови ястия    Компоти    Сертификати    Износ    Контакти

Copyright © 2007 www.peltina.com Всички права запазени
BG Version EN VersionRU Version